Kannatusyhdistys


Useiden vuosien ajan Hirvikosken koulun toimintaa on tukenut Hirvikosken koulun kannatusyhdistys ry.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Hirvikosken koulun toimintaa sekä edistää ja kehittää koulun palvelujen tarjoamista kyläläisille.

Tämän hetkinen toiminnan painopiste on varainhankinta koulun oppilaille leirikoulu- ja virkistystoimintaa varten sekä hankkia tarvittavia välineitä koululle. Uusien asukkaiden saamiseksi kylälle sekä kylän tunnettavuuden lisäämiseksi kannatusyhdistys on tehnyt omat www-sivustot

Hirvikosken koulun kannatusyhdistyksen puheenjohtajana toimii Pasi Kossila ja sihteerinä Liisa Räsänen.